NAKIA TALOUSHALLINTOPALVELUT

Taloushallinnon palvelut kustannustehokkaasti.

Kirjanpitopalvelut yritykselle

Meiltä mm. seuraavat palvelut sähköisesti Netvisor tai Procauntor ohjelmistoilla tai paperiaineistoista. Työnjako toteutetaan sovitun työnjakokuvauksen mukaisesti asiakaskohtaisesti.

Ostolaskut ja ostoreskontra

◦ Paperisten laskujen skannauspalvelu
◦ Verkkolaskujen vastaanotto
◦ Ostolaskujen kierrätys asiakkaan laatimien kiertolistojen mukaisesti
◦ Ostoreskontra
◦ Arkistointi

 

Myyntilaskutus ja myyntireskontra

◦ Viiteaineistojen nouto ja kohdistus (autom.)
◦ Viitteettömien suoritusten kohdistus myyntireskontraan
◦ Arkistointi

 

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

◦ Kuukausikirjanpidon laadinta
▪ muistiotositteiden laadinta
▪ tiliotetapahtumien tiliöinti
▪ kiinteiden kulujen, korkojen, lomapalkkojen ja sivukulujen jaksotus sovittaessa/tarvittaessa
◦ Alv-laskenta ja viranomaisilmoitukset
◦ Tilinpäätös
◦ Veroilmoitus
◦ Verotusneuvonta
◦ Osinkojen laskenta

 

Henkilöstöhallinto

• Palkanlaskenta
◦ Palkkojen laskenta
◦ Palkkalaskelmien lähetys
◦ Palkkakirjanpidon muodostus pääkirjanpitoa varten
◦ Työnantajasuoritusten, eläkemaksujen, jäsenmaksujen ja ulosottotilitysten laadinta, ilmoittaminen ja maksatus kuukausittain
◦ Vuosi-ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiöille
◦ Palkkajärjestelmän optimointi

 

 

 

 

Kirjanpitopalvelut yksityiselle

Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

◦ Tilinpäätös
◦ Veroilmoitus
◦ Veroneuvonta
◦ Sijoitusneuvonta
◦ Sijoitustuottolaskenta

 

Lähetä meille tarjouspyyntö.

Ota yhteyttä!